მეზობელი სიტყვები
acinar
ზედსართავი სახელი
/ʹæsɪnə(r)/

1. ბოტ. მარცვლოვანი, რთული კურკიანას ცალკეულ მარცვალთან / კურკიანასთან დაკავშირებული;

2. ანატ. აცინური, აცინოზური, აცინუსისა [იხ. აგრ. acinus 1 და 2].