მეზობელი სიტყვები
acinar cell
არსებითი სახელი
/͵æsɪnəʹsɛl/

ანატ. აცინური / აცინოზური უჯრედი, აცინუსის უჯრედი (პანკრეასისა).