მეზობელი სიტყვები
acoelomate
ზედსართავი სახელი
/eɪʹsi:ləʊmeɪt/

ზოოლ. ცელომის / სხეულის მეორეული ღრუს არმქონე (ითქმის ბრტყელი ჭიების, აქტინიებისა და მარჯნის პოლიპების, ნემატოდების და სხვ. შესახებ).