მეზობელი სიტყვები
Acropomatidae
არსებითი სახელი
/ə͵krəʊpɒʹmætɪdi:/

pl იქთ. აკროპომასებრნი (Acropomatidae fam.).