მეზობელი სიტყვები
acrospire
არსებითი სახელი
/ʹækrəspaɪə(r)/

ბოტ. მარცვლის ღივი.