მეზობელი სიტყვები
acrosyndesis
არსებითი სახელი
/͵ækrəsɪnʹdi:sɪs/

გენ. აკროსინდეზი (ქრომოსომების არასრული კონიუგაცია მეიოზში).