მეზობელი სიტყვები
acroteric
ზედსართავი სახელი
/͵ækrəʹtɛrɪk/

აკროტერული, ამა თუ იმ ორგანოს (მაგ. თითის, ყურის, ცხვირის და მისთ.) ბოლოში არსებული ან განლაგებული.