მეზობელი სიტყვები
actin-binding proteins
არსებითი სახელი
/͵æktɪnʹbaɪndɪŋprəʊti:nz/

pl ბიოქ. აქტინშემაკავშირებელი ცილები (აბრევ. ABP).