მეზობელი სიტყვები
Actiniaria
არსებითი სახელი
/æk͵tɪnɪʹɛərɪə/

pl ზოოლ. აქტინიები, ზღვის ანემონები (Actiniaria ord.).