მეზობელი სიტყვები
Actinobacteria
არსებითი სახელი
/͵æktɪnəbækʹtɪərɪə, ͵æktɪnəʊ-/

pl ბაქტ. აქტინობაქტერიები (Actinobacteria phl.).