მეზობელი სიტყვები
adelomorphic ან adelomorphous
ზედსართავი სახელი
/͵ædɪləʹmɔ:fɪk, ͵ædɪləʹmɔ:fəs/

ადელომორფული, გაურკვეველი ფორმისა [შდრ. აგრ. delomorphic ან delomorphous].