მეზობელი სიტყვები
adipose I
არსებითი სახელი
/ʹædɪpəʊs, ʹædɪpəʊz/

ცხოველური ცხიმი.