მეზობელი სიტყვები
adipose fin
არსებითი სახელი
/ʹædɪpəʊsfɪn, ʹædɪpəʊz-/

იქთ. ცხიმის ფარფლი (მცირე ზომის ფარფლი ზოგიერთი თევზის ზურგისა და კუდის ფარფლებს შორის).