adjutant
არსებითი სახელი
/ʹædʒʊtənt/

ორნ. მარაბუ, ადიუტანტი (Leptoptilos gen.); greater adjutant ინდური მარაბუ / ადიუტანტი (Leptoptilos dubius); lesser adjutant იავური მარაბუ / ადიუტანტი (Leptoptilos javanicus) [იხ. აგრ. marabou].