მეზობელი სიტყვები
adjuvant
არსებითი სახელი
/ʹædʒu:vənt/

ბიოქ., იმუნ. ადიუვანტი, სტიმულატორი; სინერგისტი.