მეზობელი სიტყვები
adzuki bean
არსებითი სახელი
/ədʹzu:kɪ͵bi:n/

ბოტ. საკადრისა, აძუკი (Vigna angularis).