მეზობელი სიტყვები
allotype
არსებითი სახელი
/ʹæləʊtaɪp/

ალოტიპი (ჰოლოტიპის საწინააღმდეგო სქესის ეგზემპლარი) [იხ. აგრ. holotype].