მეზობელი სიტყვები
Amazon ant
არსებითი სახელი
/ʹæməzənænt/

ენტ. ჭიანჭველა-ამორძალი, ჭიანჭველა-მონათმფლობელი (Polyergus gen.).