მეზობელი სიტყვები
ambilateral
ზედსართავი სახელი
/͵æmbɪʹlætərəl/

ორმხრივი.