მეზობელი სიტყვები
aneucentric
ზედსართავი სახელი
/͵ænjʊʹsɛntrɪk/

გენ. ანეუცენტრული, რამდენიმე ცენტრომერის მქონე (ითქმის ქრომოსომის შესახებ).