მეზობელი სიტყვები
aneuploid I
არსებითი სახელი
/ʹænjʊplɔɪd/

გენ. ანევპლოიდი, ანევპლოიდური უჯრედი ან ორგანიზმი [იხ. აგრ. aneuploid II, aneuploidy].