მეზობელი სიტყვები
angel's trumpet
არსებითი სახელი
/͵eɪndʒlzʹtrʌmpɪt/

ბოტ. 1) ანგელოზის საყვირი, ბრუგმანსია (Brugmansia gen.), განსაკ. ხისებრი ბრუგმანსია (Brugmansia arborea / candida);

2) ლემა (Datura gen.).