მეზობელი სიტყვები
angiotensin-converting enzyme
არსებითი სახელი
/͵ændʒɪəʊʹtɛnsɪnkən͵vɜ:tɪŋʹɛnzaɪm/

ბიოქ. ანგიოტენზინ-გარდამქმნელი ფერმენტი (აბრევ. ACE).