მეზობელი სიტყვები
annealing
არსებითი სახელი
/əʹni:lɪŋ/

ბიოტექ. ჰიბრიდიზაცია გამოწვით (გახურება-გაცივების პროცესში ორჯაჭვიანი დნმ-ის ცალკე ჯაჭვებად გაშლა და გაცივებისას სხვადასხვა მასალისაგან ორჯაჭვიან მოლეკულად აღდგენა) [შდრ. აგრ. reannealing].