მეზობელი სიტყვები
Annelida
არსებითი სახელი
/əʹnɛlɪdə/

pl ჰელმ. რგოლოვანი ჭიები, ანელიდები (Annelida phl.).