მეზობელი სიტყვები
annidation
არსებითი სახელი
/͵ænɪʹdeɪʃn/

გენ., ევოლ., ეკოლ. ანიდაცია (პოპულაციის მუტანტი ინდივიდის გადარჩენა მის მიერ ისეთი ეკოლოგიური ნიშის დაკავების წყალობით, რომელსაც ამავე პოპულაციის ნორმალური ინდივიდები ვერ იყენებენ).