მეზობელი სიტყვები
Anniellidae
არსებითი სახელი
/͵ænɪʹɛlɪdi:/

pl რეპტ. ამერიკული უფეხო ხვლიკები (Anniellidae fam.).