მეზობელი სიტყვები
Annonaceae
არსებითი სახელი
/͵ænəʹneɪʃɪi:/

pl ბოტ. ანონისებრნი (Annonaceae fam.).