მეზობელი სიტყვები
antennate I
ზედსართავი სახელი
/ænʹtɛnət, ʹæntɪnət/

ზოოლ. ანტენებიანი, ულვაშებიანი, საცეცებიანი [იხ. აგრ. antenna].