მეზობელი სიტყვები
Apiaceae
არსებითი სახელი
/eɪpɪʹeɪʃɪi:/

pl ბოტ. ქოლგოსანნი, ქოლგოსანთა ოჯახი (Apiaceae fam. / Umbelliferae fam.).