მეზობელი სიტყვები
apitoxin
არსებითი სახელი
/͵eɪpɪʹtɒksɪn/

აპიტოქსინი, ფუტკრის შხამი (აგრ. bee venom).