მეზობელი სიტყვები
Apodidae
არსებითი სახელი
/əʹpɒdɪdi:/

pl ორნ. ნამგალასებრნი (Apodidae fam.).