მეზობელი სიტყვები
apogeotropic
ზედსართავი სახელი
/͵æpədʒi:əʊʹtrɒpɪk/

ბოტ. აპოგეოტროპული, უარყოფითი გეოტროპიზმის თვისების მქონე.