მეზობელი სიტყვები
apollo აგრ. apollo butterfly
არსებითი სახელი
/əʹpɒləʊ, -ʹbʌtəflaɪ/

ენტ. აპოლონი (Parnassius apollo).