მეზობელი სიტყვები
apomorphy
არსებითი სახელი
/͵æpəʹmɔ:fɪ/

ევოლ. აპომორფია, ევოლუციური თვალსაზრისით უფრო პროგრესული მდგომარეობა (სახეობისა, პოპულაციისა) [შდრ. აგრ. plesiomorphy].