მეზობელი სიტყვები
apopetalous
ზედსართავი სახელი
/͵æpəʹpɛtələs/

ბოტ. აპოპეტალური, ფურცლებგანცალკევებული (ითქმის ყვავილის გვირგვინის შესახებ).