მეზობელი სიტყვები
apophyllous
ზედსართავი სახელი
/͵æpəʊʹfɪləs/

ბოტ. განცალკევებული ნაწილების მქონე (ითქმის ყვავილსაფრის შესახებ).