მეზობელი სიტყვები
apophysate
ზედსართავი სახელი
/əʹpɒfɪseɪt/

აპოფიზიანი, აპოფიზის მქონე [იხ. აგრ. apophysis].