მეზობელი სიტყვები
arterialize
ზმნა
/ɑ:ʹtɪərɪəlaɪz/

ფიზიოლ. არტერიალიზაციის მოხდენა (˂მო˃ახდენს), არტერიულ სისხლად გადაქცევა (ვენური სისხლისა); the arterialized blood არტერიალიზებული სისხლი.