მეზობელი სიტყვები
arteriole
არსებითი სახელი
/ɑ:ʹtɪərɪəʊl/

ანატ. არტერიოლა (უმცირესი არტერია, რომელიც კაპილარში გადადის).