მეზობელი სიტყვები
Arteriviridae
არსებითი სახელი
/͵ɑ:tərɪʹvaɪrɪdi:/

pl ვრლ. არტერივირუსები (Arteriviridae fam.).