მეზობელი სიტყვები
ascending
ზედსართავი სახელი
/əʹsɛndɪŋ/

ბოტ. ამართებადი (ითქმის ღეროს / მცენარის შესახებ).