მეზობელი სიტყვები
Aschelminthes
არსებითი სახელი
/ʹæskhɛlʹmɪnθi:z/

pl ზოოლ. მოძვ. პირველადღრუიანი ჭიები (უხერხემლო ცხოველთა ტიპი; Aschelminthes phl.).