მეზობელი სიტყვები
asci
/ʹæsaɪ, ʹæskaɪ/

ascus-ის pl.