მეზობელი სიტყვები
Ascidiacea
არსებითი სახელი
/əʹsɪdɪeɪʃə/

pl ზოოლ. ასციდიები (გარსიანების ქვეტიპის ზღვის ცხოველთა კლასი; Ascidiacea cls.).