მეზობელი სიტყვები
Ascomycota
არსებითი სახელი
/͵æskəmaɪʹkəʊtə/

pl მიკოლ. ჩანთიანი სოკოები, ასკომიცეტები (Ascomycota phl.).