მეზობელი სიტყვები
ascophore
არსებითი სახელი
/ʹæskəʊfɔ:(r)/

მიკოლ. ასკოფორი (სტრუქტურა, რომელზეც ჩანთა / ასკი ვითარდება – ჰიფა, აპოთეციუმი და მისთ.) [იხ. აგრ. ascus, apothecium].