მეზობელი სიტყვები
ascostromata
/͵æskəʊʹstrəʊmətə/

ascostroma- pl.