მეზობელი სიტყვები
Ascoviridae
არსებითი სახელი
/͵æskəʊʹvaɪrɪdi:/

pl ვრლ. ასკოვირუსები (Ascoviridae fam.).