მეზობელი სიტყვები
Asfarviridae
არსებითი სახელი
/͵eɪʹsfɛərʹvaɪrɪdi:/

pl ვრლ. ასფარვირუსები (Asfarviridae fam.).